W dobie dominacji technologii i internetu w życiu codziennym, dzieci często nie mają wystarczających możliwości rozwijania umiejętności społecznych. Obozy oraz kolenie to świetne środowisko do ćwiczenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej, nawiązywania nowych znajomości, nabycia umiejętności rozwiązywania konfliktów i zdobywania cennego doświadczenia w relacjach międzyludzkich